Keynote 407 -tutkimuksen animaatio

Playtime: 02:11

Keynote 407 -tutkimuksen animaatio

KEYTRUDA yhdistelmänä karboplatiinin ja joko paklitakselin tai nab-paklitakselin kanssa on tarkoitettu metastasoituneen, levyepiteeliperäisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän ensilinjan hoitoon aikuisille. Keynote 407 -tutkimus on faasi 3 satunnaistettu, lumekontrolloitu, kakssoissokkoutettu monikeskustutkimus, jossa ensisijaiset lopputulosmuuttujat olivat OS ja PFS. Katso 2 min animaatio yhdistelmäkäyttöaiheen hyväksyntään johtaneesta Keynote 407 -tutkimuksesta ja tutkimuksen tuloksista.

Tutkimuksen pitkäaikaistulokset on julkaistu: J Thorac Oncol. 2020 Oct;15(10):1657-1669.