Keynote-716 animaatio

Kesto:KEYNOTE-716-tutkimus on satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu monikeskustutkimus, jossa arvioitiin pembrolitsumabin tehoa adjuvanttihoitona potilailla, joiden levinneisyysasteen IIB tai IIC melanooma oli poistettu
leikkauksella. Tutkimuksen ensisijainen päätetapahtuma oli elinaika ilman taudin uusiutumista (RFS).

Tutkimuksen pitkäaikaistulokset on julkaistu:

Pembrolizumab versus placebo as adjuvant therapy in completely resected stageIIB or IIC melanoma (KEYNOTE-716): a randomised, double-blind, phase 3 trial. Luke JJ, Rutkowski P, Del Vecchio M, et al. The Lancet 2022; doi: 10:1016/S1470-2045(22)00559-9